Avís legal 2

AVÍS LEGAL En compliment de l’deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, RAFAEL SERRANO HINOJOSA (en endavant “REFORMES SERRANO”) i en qualitat de titular d’el lloc web www.cocinastarragona.es, procedeix a comunicar les dades identificatives exigides per la referida norma: Denominació social: RAFAEL SERRANO HINOJOSA Domicili social: C / Rovira i Virgili, 25 local B – 43002 – TARRAGONA CIF: 33898971F Direcció de correu electrònic: reformasserranotgn@gmail.com la present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini www.cocinastarragona.es., assumeixen i es comprometen a respectar. Definicions “Pàgina”, domini www.cocinastarragona.es. que es posa a disposició dels Usuaris d’Internet. “Usuari”, persona física o jurídica que utilitza o navega per la pàgina. “Contingut”, són les pàgines que conformen la totalitat de l’domini www.cocinastarragona.es., Les quals conformen la informació i els serveis que REFORMES SERRANO posa a disposició dels Usuaris d’Internet. En elles es contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, enllaços, textures, dibuixos, arxius de so i / o imatge, enregistraments, programari, aspecte, disseny gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut en la Pàgina. “Web”, paraula tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació tals com java, javascript, PHP, o altres, etc … En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet són el resultat de la informació que el titular posa a disposició dels Usuaris d’Internet. “Hiperenllaç”, tècnica per la qual un usuari pot navegar per diferents pàgines del web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l’enllaç. “Cookies”, mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació en els llocs web. Són petits fitxers de text que s’escriuen a l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa REFORMES SERRANO avisarà oportuna i fefaentment de la seva utilització en el moment en que s’implantin en la Pàgina. Condicions d’ús La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d’usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per REFORMES SERRANO pot ser diferent en cada moment en què l’Usuari accedeixi a l’Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la Pàgina. A través de la Pàgina, REFORMES SERRANO facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per REFORMES SERRANO o per tercers autoritzats. L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per REFORMES SERRANO, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet ( maquinari i programari). L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge , fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material a què tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador. Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà: – Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de REFORMES SERRANO, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès. – Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de REFORMES SERRANO o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i / o dels Continguts. Propietat intel·lectual Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de REFORMES SERRANO o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l’ús o accés a l’Portal i / o als Continguts atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual de REFORMES SERRANO o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de REFORMES SERRANO o de tercers qual han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de REFORMES SERRANO o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Hiperenllaços Aquelles persones que es proposin enllaçar entre la seva pàgina web i la pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents: – No serà necessària autorització prèvia quan l’Hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de Hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de REFORMES SERRANO. – No es crearan “marcs” ( “frames”) amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de REFORMES SERRANO. – No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre REFORMES SERRANO seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels continguts subministrats. – No es declararà ni es donarà a entendre que REFORMES SERRANO ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç. -La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç només podrà contenir l’estrictament necessari per a identificar la destinació d’l’Hiperenllaç. – La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers. Galetes Les galetes són el mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació a les pàgines web. Són petits fitxers de text que s’escriuen a l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa REFORMES SERRANO informa que podrà utilitzar cookies amb la finalitat d’elaborar estadístiques d’utilització de la pàgina web així com per identificar el PC de l’Usuari permetent reconèixer en les seves pròximes visites. En tot cas, l’usuari pot configurar el seu navegador per no permetre l’ús de cookies en les seves visites a l’lloc web. Disponibilitat de la Pàgina REFORMES SERRANO no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Per tant, REFORMES SERRANO no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l’servei del Portal durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ. REFORMES SERRANO exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat de l’funcionament de la Pàgina i dels Continguts, a el no compliment de la expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts. La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació. REFORMES SERRANO no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, de l’funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni de l’resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part de REFORMES SERRANO de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, REFORMES SERRANO no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació de servei de la pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l’usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió a els serveis i continguts del web, d’un mal funcionament de el navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Qualitat de la Pàgina Atès l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de la Pàgina, REFORMES SERRANO realitza la seva millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat dels continguts . La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual. Limitació de responsabilitat REFORMES SERRANO exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts. Notificacions Totes les notificacions i comunicacions per part de REFORMES SERRANO a l’Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general. Disponibilitat dels Continguts La prestació de servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. REFORMES SERRANO, però, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació de servei de la Pàgina i / o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, REFORMES SERRANO advertirà prèviament l’acabament o suspensió de la Pàgina. Protecció de dades de caràcter personal REFORMES SERRANO és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida dels mateixos, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’entitat. Durant la navegació a través del web www.cocinastarragona.es. és possible es que sol·licitin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a l’efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el recapto dels mateixos. D’aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s’aportarà al costat de cada formulari web, sent comuna a tots ells el responsable de l’arxiu: REFORMES SERRANO domiciliada al C / Gaià Nº7 – Torreforta – 43006 – TARRAGONA, així com el lloc i forma d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que s’ha de formalitzar mitjançant una comunicació escrita a l’adreça indicada anteriorment incloent còpia de l’DNI o document identificatiu equivalent. En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d’un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior. Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis de REFORMES SERRANO contenen les característiques i naturalesa de l’tractament de les dades que seran desenvolupats per la mateixa en el cas que contracti qualsevol d’ells. D’altra banda, REFORMES SERRANO ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l’accés a les diferents seccions del website www. cocinastarragona.es., aplicant les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. Jurisdicció Per a totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Madrid, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. Legislació aplicable El Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Copyright © 2013 – REFORMES SERRANO. Tots els drets d’autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.

ÚLTIMES REFORMES INTEGRALS A TARRAGONA I REUS

*Totes les imatges reflectides a la web són de treballs realitzats per la nostra empresa*

¡DEMANI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS!

DEMANAR PRESSUPOST